آموزش

آموزش کاربردی چاپگر برچسب Sewoo LK-B10

در آموزش کاربردی چاپگر برچسب Sewoo LK-B10 ضمن آشنایی با قسمت‌های مختلف چاپگر، به بررسی عملکرد هر قسمت می‌پردازیم و با نحوه صحیح بارگذاری رول برچسب (لیبل) و ریبون…