اقلام مصرفی

اجرا و پیاده سازی صحیح و موفق یک سیستم مبتنی بر بارکد، کارت های هوشمند و RFID علاوه بـر وجود تجهیزات سخت افزاری، مستلزم استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت می باشد. انتخاب صحیح مواد مصرفی با توجه به نوع کاربرد می تواند علاوه بر کاهش هزینه، باعث افزایش عمر مفید تجهیزات شده و شرایط اجرای موفق آن را فراهم سازد. دیتاتِک در کنار عرضه تجهیزات تخصصی بارکد، کارت های هوشمند و RFID تامین کننده طیف وسیعی از اقلام مصرفی نظیر انواع برچسب های کاغذی، متال، PVC، اموال، جواهرات، ترمال و کاغذهای حرارتی، انواع ریبون های وکس، رزین، وکس/رزین، سوپر/رزین، انواع کارت های PVC سـاده، میکروچیپ، مغناطیسی، مایفر، انواع مچ بندهای شناسایی بیمار، انواع تگ و برچسب RFID و کلیه مواد مصرفی مربوطه در این حوزه می باشد.


نمایش یک نتیجه