عدم ردیابی و مدیریت هوشمند بیمار در مراکز بهداشتی و درمانی منجر به بروز اقدامات و مراقبت های درمانی اشتباه از جمله در فرآیند تجویز داروها، اعمال جراحی، انتقال خون، اقدامات آزمایشگاهی و تحویل نوزاد به مادر و خانواده می شود. از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت نیز عدم شناسایی صحیح بیماران در حیطه های عمده فرآیند درمانی می تواند منجر به بروز اشتباهات مکرر گردیده که با توجه به زیان و آسیب های حاصله از این امر، ضروریت کاهش و در صورت امکان حذف اشتباهات ناشی از عدم شناسایی صحیح بیماران در زمان ارائه خدمات درمانی، تشخیصی و مراقبتی نقطه ثقل بهبود برنامه های ایمنی بیمار در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی قرار گیرد.


تجهیزات تخصصی

در سال های اخیر ردیابی و مدیریت هوشمند بیمار با استفاده از مچ بند شناسایی بیمار به صورت گسترده در بیمارستان های هوشمند رایج گشته به صورتی که در واحد پذیرش مراکز درمانی به هنگام ورود بیمار ، پس از ثبت مشخصات وی از قبیل نام، تاریخ تولد، جنسیت، تاریخ پذیرش و… ، مچ بندهای که حاوی بخشی از اطلاعات پرونده بیمار (مثل شماره پرونده، گروه خون، جنسیت و حتی عکس بیمار) و همچنین شامل یک بارکد شناسایی می باشد، توسط چاپگر مچ‌بند شناسایی Zebra HC100 چاپ و به مچ دست بیمار بسته می شود.

ردیابی و مدیریت هوشمند بیمار

این مچ بندها دارای استانداردهای روز جهان بوده و از نظر بهداشتی ضد میکروب و آنتی باکتریال و مقاوم در برابر شستشو می باشد و هیچ گونه حساسیتی روی پوست انسان ایجاد نمی کند. بدین ترتیب کلیه خدمات درمانی قابل ارائه به بیمار پس از اسکن بارکد وی، توسط تجهیزات پرتابل جمع آوری داده (هند هلد) ثبت و بصورت آنلاین از طریق شبکه بی سیم در پرونده الکترونیکی بیمار ذخیره می شود. پزشکان نیز می توانند با استفاده از همین تجهیزات، تشخیص پزشکی و تجویزهای دارویی برای بیمار را در سیستم ثبت و سایر خدماتی را که باید در اختیار بیمار قرار گیرد مدیریت و کنترل نمایند. افزایش دقت و سرعت در فرایندهای درمانی، پذیرش و شناسایی بیمار، دسترسی سریع به پرونده کامل بیمار، کنترل عملکرد مسئولین پزشکی، اخذ گزارشات مختلف مدیریتی، مانیتورینگ اطلاعات بصورت آنلاین، بهبود خدمات و … از جمله مزایای بکارگیری راهکار ردیابی و مدیریت هوشمند بیمار در مراکز درمانی به شمار می رود.

از دیگر مزایای راهکار فوق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • افزایش سرعت پذیرش و شناسایی بیمار و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به بیمار
 • افزایش دقت و سرعت در فرآیند های درمانی و جلوگیری از ثبت اشتباه در فرآیند تجویز داروها توسط پزشک
 • مانیتورینگ اطلاعات پزشکی در فرآیند های درمانی به بصورت آنلاین
 • جلوگیری از مفقود شدن پرونده پزشکی بیماران و دسترسی سریع به پرونده پزشکی بیمار
 • شفاف سازی اطلاعات پزشکی و مالی و کنترل حسابداری بیماران به تفکیک مراکز هزینه
 • ردیابی و مدیریت هوشمند بیمار در فرآیند درمان
 • ثبت و کنترل عملکرد مسئولین پزشکی ،کاربران و پرسنل مراجعه کننده به بیمار
 • افزایش نظارت مدیریت و مسئولین در قسمتهای مختلف
 • افزایش بهره وری وبهینه سازی استفاده از پرسنل و افزایش رضایتمندی کارکنان
 • کنترل موجودی و دارایی داروخانه
 • امکان اخذ انواع گزارشات مالی بیماران و لیست عملکردها به تفکیک پزشکان و نیز بیمه های مختلف
 • افزایش سرعت و دقت در آمارهای مختلف و در اختیار داشتن کلیه گزارشات مدیریتی و مالی متناسب با نیاز اعلام شده مرکز
 • افزایش سرعت ترخیص بیماران