راهنمای چاپگر برچسب Sewoo LK-B10

Sewoo LK-B10

آنچه در بسته‌بندی موجود است.

Sewoo LKB10 UG 01

 قبل از انجام دادن مراحل زیر حتماً چاپگر را خاموش نمایید. تماس دست با هد چاپگر باعث سوختن کامل هد و یا بخشی از آن خواهد شد.

نحوه‌ی جایگذاری برچسب

درب محافظ را به کمک دو ضامن که در دو طرف چاپگر قرار دارد، با کشیدن به سمت خود (به سمت جلو) باز کنید. ضامن دهانه هد چاپگر که در سمت راست قرار دارد همانند تصویر زیر به سمت جلو کشیده تا دهانه هد باز شود.

Sewoo LKB10 UG 05

در گام نخست رول برچسب را داخل نگهدارنده برچسب قرار داده و با استفاده از زبانه قابل تنطیم، آن را به صورتی که در وسط نگهدارنده و زبانه‌ها به رول برچسب چسبیده باشند تنظیم کنید. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید در دو طرف چاپگر بازوهای نگهدارنده‌های برچسب قرار دارد، آنها را از یکدیگر باز نمایید.

Sewoo LKB10 UG 03
همانند تصاویر زیر رول برچسب را درون چاپگر قرار داده و آن را تا لبه دستگاه کشیده و از میان نگهدارنده‌های برچسب عبور دهید. و آن را به برچسب نزدیک نمایید. وظیفه نگهدارنده‌های برچسب، جلوگیری از لغزش برچسب (لیبل) در هنگام چاپ می شود.

Sewoo LKB10 UG 02

نحوه‌ی جایگذاری ریبون

نکته: توجه داشته باشید ریبون را باید به صورتی در دستگاه چاپگر قرار دهید که پس از باز کردن، ریبون به حالت حرف ( و ) در داخل نگهدارنده ریبون قرار گیرد.

نگهدارنده‌های ریبون بر روی چاپگر قرار گرفته است که هر کدام با یک حرف انگلیسی بر روی بدنه چاپگر نامگذاری شده است،‌ نگهدارنده بالایی حرف A که محل قرار گرفتن رول ریبون و نگهدارنده پایینی حرف B که محل قرار گرفتن بوبین برای جمع کردن ریبون مصرف شده می‌باشد. برای خارج کردن نگهدارنده‌های ریبون، سمت راست آنها را گرفته و به آرامی به سمت بالا بکشید تا از محل خود خارج شوند. همانند تصویر زیر ریبون را داخل یکی از نگهدارنده‌ها گذاشته و در قسمت A قرار دهید.

Sewoo LKB10 UG 06
بوبین جمع کننده ریبون را داخل نگهدانده دیگر قرار داده و در قسمت B قرار دهید.

Sewoo LKB10 UG 08
همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید یک پنل کوچک در بالا و یک پنل بزرگتر در پایین قرار دارد که بر روی هر دوی آن ها عبارت RIBBON PATH نوشته شده است.  ریبون را از میان این دو پنل عبور داده،  و به سمت بیرون چاپگر بکشید، به طوری که مقداری از ریبون بیرون بماند.

Sewoo LKB10 UG 07
پس از عبور ریبون از میان پنل آن را بر روی بوبین جمع کننده چسبانده و با استفاده از پیچ تنظیم، که در سمت راست نگهدارنده قرار دارد آن را کاملا صاف و محکم نمایید.

Sewoo LKB10 UG 09
پس از قرار دادن برچسب و ریبون، دهانه هد را بسته و بر روی دو طرف آن که با کلمه PUSH مشخص شده فشار داده تا دهانه هد کاملا بسته شود و در آخر درب دستگاه را ببندید. حال باید فرآیند کالیبراسیون صورت پذیرد. انجام این کار ضروری و برای هماهنگ شدن برچسب و ریبون با سنسورها می‌باشد.

Sewoo LKB10 UG 10

همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید دستگاه چاپگر دارای 2 سنسور می‌باشد. هر دو این سنسور ها قابل تتظیم و حتماً باید بر روی یک درجه قرار گیرند تا عملیات کالیبره کردن به درستی انجام شود.

مثال: برای استفاده از برچسب‌های تک ردیفه مثل 60mm x 80mm هر دو سنسور را بر روی 0 قرار دهید.
برای استفاده از برچسب‌های دو ردیفه مثل 30mm x 50mm هر دو سنسور را بر روی 1 قرار دهید.
برای استفاده از برچسب‌های سه ردیفه مثل 21mm x 31mm هر دو سنسور را بر روی 2 قرار دهید.

Sewoo LKB10 UG 12

کالیبره کردن چاپگر

برای انجام این کار، چاپگر را به برق متصل کنید. دکمه FEED را نگه داشته، و چاپگر را روشن نمایید پس شنیدن صدای بوق دکمه را رها کنید. در این حالت چاپگر شرع به چاپ اطلاعاتی کرده، پس از سبز شدن چراغ چاپگر دکمه FEED زده و مشاهده خواهید کرد. چاپگر با کمک سنسورها، فاصله بین یک برچسب تا برچسب بعدی را شناسایی کرده و در ابتدای برچسب می‌ایستد. هم اکنون چاپگر کالیبره شده و تعدادی برچسب بیرون می‌دهد برای اطمینان از انجام کالیبره شدن با فشار دادن دکمه FEED مشاهده می کنید که دستگاه چاپگر یک برچسب بیرون داده و در ابتدای برچسب بعدی قرار می‌گیرد.

Sewoo LKB10 UG 11